Тұрсын Жұртбай

Тұрсын Жұртбай "Құнанбай" еңбегінің үшінші бөлімі - "Ерден иман құтылмайды" деп аталады. Осы бөлмнің "Айтқанынан қайтпайтын көк ауру" дейтін екінші тарауын ұсынып отырмыз.

Тұрсын Жұртбай "Құнанбай" еңбегінің үшінші бөлімі - "Ерден иман құтылмайды" деп аталады. Осы бөлмнің "Қуатты ой" дейтін бірінші тарауын ұсынып отырмыз.

Тұрсын Жұртбай "Құнанбай" еңбегінің екінші бөлімі - "Жазасы - шариғат жолы" деп аталады. Осы бөлімнің "Өлмейтін дән" дейтін екінші тарауын ұсынып отырмыз.

Тұрсын Жұртбай "Құнанбай" еңбегінің бірінші бөлімі - "Қаракөктің жәбір сұлтаны" деп аталады. Бұл бірінші бөлмнің "Жәбір сұлтаны" дейтін екінші тарауын ұсынып отырмыз.

"Құнанбай" еңбегінің бірінші бөлімі - "Қаракөктің жәбір сұлтаны" деп аталады. Бұл бірінші бөлмнің алғашқы "Қаракөк" дейтін тарауын ұсынып отырмыз.

Тұрсын Жұртбайдың "Құнанбай" еңбегін ұсынып отырмыз. Алда бұл еңбек тақырыптарға бөлініп жарияланатын болады.

АБАЙ "ЖАН БОСТАНДЫҒЫ..." НЕМЕСЕ РУХАНИ ТӘУЕЛСІЗДІК. АЛМАТЫ: САНАТ. 2001. -408 бет.

(Абай және рухани бостандық мәселесі)