Кітаптар

МОСКВА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА". 1940

ҚАЗАҚТЫҢ БІРІККЕН МЕМЛЕКЕТТІК БАСПАСЫ. АЛМАТЫ. 1945