Кітаптар

ШЫҒАРМАЛАРЫ ҺӘМ ПОЭМАЛАРЫ. ҚАЗАН БАСПАСЫ. 1947.

ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТОЛЫҚ ЖИНАҒЫ. БІРІНШІ ТОМ. КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ БАСПАСЫ

"МӨР" БАСПАСЫ. 1994

ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТОЛЫҚ ЖИНАҒЫ. ЕКІНШІ ТОМ. КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ БАСПАСЫ

АЛМАТЫ. ЖАЗУШЫ.

ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТОЛЫҚ ЖИНАҒЫ. БІРІНШІ ТОМ

ЕКІ ТОМДЫҚ ШЫҒАРМАЛАР ЖИНАҒЫ