ҰЛЫ ОЙШЫЛДЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Конкурс

Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған «Абай әлемі» ғылыми байқауына өтінім қабылдау мерзімі 1 айға ұзартылды 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасы Қоры мен Мемлекеттік тілді дамыту қоры студенттер мен магистранттар арасындағы «Абай әлемі» ғылыми байқауына өтінім қабылдау мерзімін ұзартты.

 

Өтініштер ағымдағы жылдың 25 маусымына дейін abai_fond@mail.ru электронды поштасы арқылы қабылданады.

Жеңімпаздар 2020 жылдың шілде айында белгілі болады.

Еске сала кетейік, байқауға магистранттар мен студенттердің қазақ тіліндегі бұрын жарияланбаған, түпнұсқадағы ғылыми мақалалары қабылданады.

 

Толық ақпарат  https://abaialemi.kz/, https://www.qazaq-found.kz/, http://fpp.kz/ сайттарында.

 

 

Срок приема заявок на конкурс «Абай әлемі», посвященный к 175-летию Абая Кунанбаева продлен на 1 месяц

Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Фонд развития государственного языка продлевает срок подачи заявок на научный конкурс «Абай әлемі» среди студентов и магистрантов.

 

Заявки принимаются до 25 июня 2020 года на эл.почту abai_fond@mail.ru.

Победители будут объявлены в июле 2020 года.

Напомним, что конкурс открыт для ранее неопубликованных оригинальных научных статей магистрантов и студентов на казахском языке.

 

Подробности на сайте https://abaialemi.kz/, https://www.qazaq-found.kz/, http://fpp.kz/.

 

 

Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған «Абай әлемі»  ғылыми байқауы жарияланды

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасы Қоры мен Мемлекеттік тілді дамыту қоры Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған студенттер мен магистранттар арасында «Абай әлемі» ғылыми байқауын жариялайды.

Байқаудың мақсаты - қазақтың ұлы ақыны Абай мұрасын кеңінен насихаттау, дарынды жас ғалымдарды анықтау, ақын шығармашылығының ғылыми тұрғыдан талдануына қолдау көрсету, жастардың әдебиетке деген қызығушылығын арттыру.

Биыл қазақтың ұлы ақыны, философ, гуманист және қазақ классикалық әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толады. Көрнекті ақын-ағартушының бейнесі тек әдебиет саласында ғана емес, музыка және бейнелеу өнерінде де сақталған. Абай орыс классиктерінің шығармаларын бірінші болып қазақ тіліне аударды. Абайдың көркем әдебиеттің дамуына қосқан елеулі үлесі «Қара сөздері» болды. Бұл мұра жастарды қазақ халқының рухани құндылықтарымен таныстыруда маңызды рөл атқарды.

Байқауға магистранттар мен студенттердің қазақ тіліндегі бұрын жарияланбаған, түпнұсқадағы ғылыми мақалалары қабылданады.

Жеңімпаз студенттерге арнайы тақырыптар бойынша ақшалай сыйлық беріледі: бір бірінші орынға - 300 000 теңге, екі екінші орынға - 200 000 теңгеден және үш үшінші  орынға - 100 000 теңгеден, магистранттарға: бірінші орынға - 400 000 теңге, екі екінші орынға - 300 000 теңгеден және үш үшінші орын үшін әрқайсысы 200 000 теңгеден табысталады.

Байқауға ұсынылған жұмыстарды бағалау кезінде мақаланың өзектілігі, ой-тұжырымдардың жаңашылдығы, ғылыми зерттеу нәтижесі, идеялардың түпнұсқалығы, құрылымдылығы мен автордың ойлау дербестігі басшылыққа алынады. Жұмыстарды бағалаудың объективтілігі - қорытынды шешім қабылданғанға дейін анонимділік сақталады.

Үздік ғылыми жұмыстар «Abaialemi.kz» порталында жарияланады.

Өтініштер 2020 жылдың 25 ақпанынан 25 маусымына дейін abai_fond@mail.ru электронды поштасы арқылы қабылданады. Жеңімпаздар 2020 жылдың шілде айында белгілі болады.

Толық ақпарат http://presidentfoundation.kz, https://www.qazaq-found.kz, https://abaialemi.kz сайттарында.

Телефон:

8 705 688 46 70
Самал Қалмет

 

 

 

 

 

Объявлен конкурс «Абай әлемі», посвященный к 175-летию Абая Кунанбаева

Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Фонд развития государственного языка объявили конкурс «Абай әлемі» на лучшую научную работу среди студентов и магистрантов, посвященный к 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева.

Целью конкурса является популяризация наследия великого Абая, выявление и поддержка талантливых молодых ученых, оказание содействия в продвижении их творчества, развитие интереса молодежи к литературе.

В этом году отмечается 175-летний юбилей Абая Кунанбаева – великого казахского поэта, философа, гуманиста и основоположника казахской классической литературы. Образ выдающегося поэта-просветителя запечатлен в произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства. Абай первым перевел на казахский язык произведения русских классиков. Значительным вкладом Абая в развитие художественной прозы явились «Слова назидания». Важную роль эти заветы сыграли в приобщении молодежи к духовным ценностям казахского народа.

Победителям присуждается денежная премия по специальным темам для студентов: за первое место – 300 000 тг, за два вторых по 200 000 тг и за три третьих места по 100 000 тг, для магистрантов: за первое место – 400 000 тг, за два вторых по 300 000 тг и за три третьих места по 200 000 тг.

В состав жюри вошли известные общественные деятели, литераторы, ученые-абаеведы. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: самостоятельность мышления, актуальность работы, авторская позиция, последовательность изложения, оригинальность идеи, творческий подход. Объективность оценки поступивших на конкурс произведений обеспечивается принципом анонимности.

Лучшие научные работы будут опубликованы на портале «Abaialemi.kz».

Заявки принимаются с 25 февраля по 25 июня 2020 года на эл.почту abai_fond@mail.ru. Победители будут объявлены в июле 2020 года. Подробности на сайте http://presidentfoundation.kz, https://www.qazaq-found.kz, https://abaialemi.kz.

Телефон:

8 705 688 46 70
Самал Қалмет