Қ. МҰХАМЕДХАНОВ: АБАЙ МҰРАГЕРЛЕРІ

Бұл кітапқа белгілі әдебиетші, абайтанушы ғалымның архивтерден, көне басылымдар мен баспасөздерден және Абайдың көзі тірі ұрпақтарынан ұзақ жыл бойы тірнектеп жиған дерек-дәйектерін негіз еткен бірнеше зерттеу еңбегі еніп отыр. Ерекше ескеретін жағдай: бұларда әр түрлі себептермен көптеген жылы жабулы жатқан, жарияланбай келген өте қызықты да құнды мәлімет-мәселелер баршылық. Бұны, әсіресе, Шәһкәрім, Кәкітай, Әлихан жөніндегі мақалалардан кезіктіреміз. 

Жинақтың тілі таза, діні сүйекті, оқиға, ой тұжырымдары салмақты