БАЛАЛЫҚ ӨЛДІ, БІЛДІҢ БЕ?

Балалық өлді, білдің бе? 
Жігіттікке келдің бе? 
Жігіттік өтті, көрдің бе? 
Кәрілікке көндің бе? 
Кім біледі, сен кәпір, 
Баяндыдан сөндің бе, 
Баянсызға төндің бе? 
Әлде, айналып, кім білер, 
Боталы түйе секілді, 
Қорадан шықпай өлдің бе?

 

1896-шы жыл