ҒАЛЫМНАН НАДАН АРТПАС ҰҚҚАНМЕНЕН

Ғалымнан надан артпас ұққанменен, 
Тағдыр көрмей қоймайды бұққанменен.
О-дағы қалыбынан аса алмайды,
Жауқазын ерте көктеп шыққанменен.