ЕМ ТАБА АЛМАЙ

Ем таба алмай,
От жалындай,
Толды қайғы кеудеге. 
Сырласа алмай,
Сөз аша алмай 
Пендеге.

Босқа ұялып, 
Текке именіп
Кімді көрсем, мен сонан. 
Бетті бастым,
Тұра қаштым 
Жалма-жан.

Ұйқы, тамақ 
Қалды тым-ақ
Керегі жоқ іс болып. 
Жай жатпағым,
Тыныш таппағым, 
Күш болып.

Жас жүрегім 
Жанды менің,
Жай таба алмай, япырым! 
Өзің оңда
Жақсы жолға 
Ақырын.

Жас теректің 
Жапырағы
Жамырайды, соқса жел. 
Түсті мойын,
Толды қойын, 
Ақты сел.

Мен паң едім, 
Бейқам едім,
Еш нәрседен қайғысыз. 
Тез дерттендім,
Кейде өртендім, 
Кейде мұз.

 

1890-шы жыл