ЖАМАНБАЛАНЫҢ БАЛАСЫ ӨЛГЕНДЕ

Белгілі сөз: «өлді, өлді», 
Белгісіз оның мекені.
Не халатқа¹ әурілді²,
Қайда қандай екені.

¹Халат (арабша) — хәл-жай, жағдай. Бұл арада не хәлге, нендей күйге ұшырады деген мағынада.

²Әурілді (парсыша) — ел- жұртынан айрылып, шет жерде қаңғып жүруші. Бұл арада қай жаққа кетті деген мағынада.