ЖАСТЫҚТЫҢ ОТЫ ЖАЛЫНДАП

Жастықтың оты жалындап, 
Жас жүректе жанған шақ. 
Талаптың аты арындап, 
Әр қиынға салған шақ.

Уайым аз, үміт көп, 
Ет ауырмас бейнетке. 
Бүгін-ертең жетем деп, 
Көңілге алған дәулетке.

Қайратпен кіріп жалынбай, 
Ақылмен тауып айласын. 
"Мен қалайға?" салынбай, 
Жылы жүзбен жайнасын.

Қайратқа сеніп қақтықпай, 
Жазасын тауып жауласар. 
Қатынша тілмен шаптықпай, 
Майданға шықса жарасар.

Жалыны қайтар дененің, 
Үнемі тұрмас осы шақ. 
Талайғы кәрі дүниенің 
Бір кетігін ұстап бақ.

Құйрығы шаян, беті адам, 
Байқамай сенбе құрбыға! 
Жылмаңы сыртта, іші арам, 
Кез болар қайда сорлыға.

Досыңа достық – қарыз іс, 
Дұшпаныңа әділ бол. 
Асығыс түбі – өкініш, 
Ойланып алмақ – сабыр сол.

Ақ көңілді жақсыдан 
Аянбай салыс ортаға. 
Ақылы, ары тапшыдан 
Қу сөзін алма қолқаға.

Сұм-сұрқия, қу заман 
Гүл көрінер жігітке. 
Қызықты өмір жайнаған, 
Кеудесі толып үмітке.

Бір нәрсені ұнатса, 
Қайта ойланып қарамас. 
Мақтатып жұртты шулатса, 
Құмары сол қызба бас.

Сенісерге келгенде, 
Сене берер талғамай. 
Жұрты құрғыр сенгішке 
Тұра ма қулық жалғамай?

Ары кеткен алдағыш, 
Мені-ақ алда, сөкпейін. 
Балы тамған жас қамыс 
Ормасаңшы көктейін!

Сені жақсы көрмесе, 
Сенер ме еді сөзіңе? 
"Япырмай!.." деп терлесе, 
Ар емес пе өзіңе?

 

1891-ші жыл