ЗАМАН АҚЫР ЖАСТАРЫ

Заман ақыр жастары, 
Қосылмас ешбір бастары. 
Біріне бірі қастыққа 
Қойнына тыққан тастары.

Саудасы – ар мен иманы, 
Қайрат жоқ бойын тыйғалы. 
Еңбекпен етті ауыртпай, 
Құр тілменен жиғаны.

Өнімсіз іске шеп-шебер, 
Майданға түспей несі өнер? 
Сиырша тойса мас болып, 
Өреге келіп сүйкенер.

Күлмеңдеп келер көздері, 
Қалжыңбас келер өздері. 
Кекектеп секек етем деп, 
Шошқа туар сөздері.

 

1891-ші жыл