ҰЛЫ ОЙШЫЛДЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

СӘУЛЕҢ БОЛСА КЕУДЕҢДЕ

Өлеңдері

Оқылған 28641 рет

Сәулең болса кеудеңде,  
Мына сөзге көңіл бөл. 
Егер сәулең болмаса, 
Мейлің тіріл, мейлің өл. 
Танымассың, көрмессің, 
Қаптаған соң көзді шел. 
Имамсыздық намазда — 
Қызылбастың1 салған жол. 
Көп шуылдақ не табар, 
Билемесе бір кемел? 
Берекелі болса ел — 
Жағасы жайлау ол бір көл. 
Жапырағы жайқалып, 
Бұлғақтайды соқса жел. 
Жан-жағынан күркіреп 
Құйып жатса аққан сел, 
Оның малы өзгеден 
Өзгеше боп өсер тел.

Берекесі кеткен ел — 
Суы ашыған батпақ көл. 
Құс қаңқылдап, жағалап, 
Сулай алмас жазғы төл. 
Оның суын ішкен мал 
Тышқақ тиіп, аспас бел. 
Көл деп оны кім жайлар, 
Суы құрсын, ол бір – шөл.
Единица2 – жақсысы,
Ерген елі бейне нөл.
Единица нөлсіз-ақ,
Өз басындық болар сол.
Единица кеткенде,
Не болады өңкей нөл?
Берекеңді қашырма,
Ел тыныш болса, жақсы сол.
Рас сөзге таласып,
Ақжем болма, жаным, кел!


1. Қызылбастар – қызылбаши (түрікше) – Иран жеріндегі көшпелі түріктерден құрылған, шах Исмаил бірінші мемлекетінің ең басты күші болады. Қызылбастар әскери жауынгерлерінің ерекшелік белгісі – он екі қызыл жолақты сәлде болған. Парсы жұртын қызылбастар деп атау осыдан шыққан. 
2. Единица (орысша) – жалғыз, дара.

 

1889-шы жыл