ҰЛЫ ОЙШЫЛДЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН ОНЛАЙН-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ФИЗУЛИ, ШӘМСИ, СӘЙХАЛИ

Өлеңдері

Оқылған 38511 рет

Фзули, Шәмси, Сәйхали, (3)
Науаи, Сағди, Фирдауси,
Хожа Хафиз – бу һәммәси
Мәдәт бер я шағири1 фәрияд2.

1 - Шағири (арабша) – ақын.
2 - Фәрияд (парсыша) – теңдесі жоқ, асыл.