ЭСТАФЕТА-5: КӨЛЕҢКЕ БАСЫН ҰЗАРТЫП (ҒАЛЫМҚАЙЫР МҰТАНОВ)